Thông tin về hệ phái

Tổ sư Suzuki Choji

Suzuki Choji (鈴木長治 Linh Mộc Trường Trị?), tên tiếng Việt: Phan Văn Phúc (10 tháng 6 năm 1919 – 6 tháng 2 năm 1995) là võ sư Karate người Nhật Bảnsáng tổ hệ phái Suzucho Karatedo, người đầu tiên gieo mầm hạt giống Karate ở Việt Nam[1]. Sinh nhật của ông, ngày 10 tháng 6 thường niên, được coi là ngày truyền thống của hệ phái Suzucho Karatedo.

Theo Wikipedia

Học sinh – sinh viên là lứa tuổi đầy tiềm năng cho việc phát triển cả về thể chất lẫn võ đạo.

Thầy Trương Duy Linh - Đệ Thất Đẳng Huyền Đai