Thông tin liên lạc

Address

62 Ngô Sỹ Liên, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Phone

079.451.7360

Email

karatedodndn@gmail.com

Vị trí trên bản đồ